KLACHT EN TUCHTRECHT

Stap 1
Praat met je therapeut
Als je onverhoopt niet tevreden bent over de manier waarop je door mij behandeld bent, dan stel ik het op prijs dat je daarover met mij in gesprek gaat om het samen op te lossen.

 Stap 2
Als je er niet uitkomt met je therapeut
Mochten we er niet uitkomen, dan kun je je uiteindelijk wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie NVST waarbij ik ben aangesloten. Via onderstaande link kun je hierover meer informatie vinden: www.nvst.nl/klachtenformulier