THERAPEUT

“Shiatsu is op mijn pad gekomen en blijft me nog steeds verwonderen…”
 Shiatsu therapeut Gerrie Selak-van der Meer

HOE HET BEGON

Ik kwam door persoonlijke omstandigheden in aanraking met shiatsu. Mijn eerste kennismaking met deze therapie was in Kroatië, het land waar mijn man vandaan komt en waar ik regelmatig met het gezin verblijf. Mijn ervaringen waren zo positief dat ik, eenmaal weer in Nederland, ben gestart met de opleiding. Sinds geruime tijd ben ik A+ therapeut. Het is werk wat ik doe met hart en ziel en het brengt me zoveel inzichten en wijsheid om verbinding te voelen met mezelf, de cliënt en het grotere geheel.

Ondertussen ben ik tevens gediplomeerd Iyengar yoga docente. Ik heb 4 jaar de opleiding tot Iyengar yoga docent in Amsterdam gevolgd. Kenmerkend voor Iyengar yoga zijn precisie en begrip van het lichaam, hóe doe je een yoga houding. Hierdoor ontwikkel je kracht, balans en een betere houding. Voor meer informatie Yoga Siesta – Iyengar yoga.

GEREGISTREERD

  • NVST L 2553 (Beroepsvereniging Nederlands Vereniging van Soma Therapeuten)
  • RBCZ 107411 R (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
  • TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg)

A+ therapeut
Consulten worden deels vergoed (afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering) en gaan niet van uw eigen risico af.
Een A+ therapeut voldoet aan alle door de vereniging gestelde eisen op het gebied van opleiding en beroepshouding. Zij zijn ingeschreven in het HBO-register van de RBCZ om voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking te komen.

BEHAALD

HBO medische basis kennis (CPION geaccrediteerd)
Vele scholingen van Hilde Verhulst uit België (integraal lichaamswerk)
Diverse opleidingen via Dutch Bodywork Academy:

  • Shiatsu (Ryoho)
  • Klassieke massage
  • Segmentale massage
  • Stoel shiatsu

Er worden strenge eisen gesteld aan het voeren van een praktijk, waaronder verplichte bij- en nascholingen, zodat de kwaliteit van geboden zorg wordt gegarandeerd.